ANAF DECLARATIA 390 PDF

Using the buttons above your page. Video with concrete example of completing the single declaration for an income-standard translator. ANAF responds: How do I fill out the unique statement for the representations in Learn how your comment data is declaratka. Bari, Italy — what an …. Does it perform the conversion you want? Something Following Me [3: Good afternoon, the first one.

Author:Arashijind Shaktigal
Country:France
Language:English (Spanish)
Genre:Video
Published (Last):23 January 2016
Pages:162
PDF File Size:3.82 Mb
ePub File Size:11.17 Mb
ISBN:980-1-70401-712-9
Downloads:41155
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulkilkisVezi AICI detalii Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. Cum verifica organul fiscal declaratia? Pentru fiecare declaratie recapitulativa organul fiscal competent verifica: -corectitudinea codului de inregistrare in scopuri de TVA al persoanei impozabile care realizeaza operatiuni intracomunitare, prin verificarea datelor de identificare din declaratie cu cele existente in Registrul contribuabililor; -integralitatea codurilor de inregistrare in scopuri de TVA ale operatorilor straini inscrisi in declaratia recapitulativa: inscrierea corecta a codului de tara, precum si a numarului de caractere ale codului.

Contrubuabilii vor fi notificati in doua cazuri: 1. Ca urmare a verificarii formale: -Dupa prelucrarea declaratiilor recapitulative vor fi identificate persoanele impozabile care au depus declaratii recapitulative ce prezinta erori, potrivit pct.

Pentru nedepunerea declaratiilor recapitulative: -dupa prelucrarea deconturilor de TVA, respectiv a deconturilor speciale de TVA, vor fi identificate persoanele impozabile care nu au depus declaratii recapitulative, iar pentru aceste persoane se emit notificari pentru depunerea declaratiei; -notificarile prevazute la pct.

Informatiile din declaratiile recapitulative depuse la termenele legale de depunere, precum si cele depuse ca urmare a notificarilor transmise de organele fiscale competente se inscriu intr-o baza de date denumita "Declaratii recapitulative".

Baza de date "Declaratii recapitulative" cuprinde 5 sectiuni: - livrari - in care se inscriu toate livrarile intracomunitare de bunuri cod L , toate livrarile ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare cod T , toate livrarile intracomunitare de bunuri efectuate in cadrul regimului special pentru agricultori R ; - achizitii - in care se inscriu achizitiile intracomunitare de bunuri cod A ; - prestari servicii - in care se inscriu prestarile intracomunitare de servicii cod P ; - achizitii servicii - in care se inscriu achizitiile intracomunitare de servicii cod S ; - transferul de bunuri in cadrul regimului stocuri la dispozitia clientului, prevazut la art.

Cum sunt centralizate informatiile din declaratiile recapitulative: 1. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite Centrului National pentru Informatii Financiare baza de date cuprinzand declaratiile recapitulative depuse in luna respectiva, si anume: - declaratiile recapitulative corecte; - declaratiile recapitulative rectificative depuse ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA; - declaratiile recapitulative cu erori, pentru care nu a fost efectuata corectia ca urmare a notificarilor transmise persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA.

Organul fiscal competent este responsabil pentru completitudinea si corectitudinea informatiilor transmise. Cel mai tarziu in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei de raportare, Centrul National pentru Informatii Financiare pune la dispozitia Serviciului central de legaturi datele primite de la organele fiscale teritoriale, prelucrate, in vederea transmiterii prin sistemul VIES.

Cum sunt gestionate datele din declaratiile recapitulative rectificate: 1. Declaratiile recapitulative rectificative se prelucreaza in momentul primirii lor de la persoanele impozabile. In termen de cel mult doua zile lucratoare de la termenul legal de depunere, organul fiscal competent transmite Centrului National pentru Informatii Financiare baza de date cuprinzand diferentele dintre declaratiile recapitulative rectificative depuse in luna respectiva si declaratiile recapitulative initiale.

Declaratia recapitulativa se depune lunar, in conditiile prevazute la art. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA depun declaratia recapitulativa numai pentru lunile calendaristice in care ia nastere exigibilitatea taxei pentru: -livrarile intracomunitare scutite de taxa in conditiile prevazute la art.

Pentru mai multe detalii despre instructiunile de completare a formularului, click AICI. Da Like, Printeaza sau trimite pe Email! Cum arata noul formular. Codul Fiscal s-a modificat in !

INTERMATIC HB88RC MANUAL PDF

Sfaturi de la experti

Calendarul obligatiilor fiscale generale pentru toate societatile, pentru anul , este publicat de ANAF si poate fi consultat accesand urmatorul link. Reamintim faptul ca o societate poate alege sa se inregistreze in scopuri de TVA la infiintare sau pe parcursul desfasurarii activitatii sau este obligata, daca cifra de afaceri anuala declarata sau realizata depaseste plafonul de Astfel, daca esti antreprenorul unei societati care a devenit platitoare de TVA fie prin optiune, fie prin depasirea plafonului mai sus mentionat, atunci este bine de stiut ca pe parcursul unui an calendaristic trebuie depuse la ANAF urmatoarele declaratii fiscale: Declaratia decont de taxa pe valoarea adaugata : Declaratia se depune lunar sau trimestrial in functie de vectorul fiscal. Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri care nu a depasit plafonul de

CAESALPINIA CORIARIA PDF

Declaratia 390 – ultima versiune publicata

.

Related Articles