DASAR PENGURANGAN BEBAN PERBELANJAAN AWAM PDF

Dasar Pengurangan Beban Kewangan Awam Latarbelakang Kemelesatan ekonomi dunia dalam tahun-tahun dan mula memberi kesan sepenuhnya kepada ekonomi negara dalam suku tahun pertama Dengan itu dasar-dasar ekonomi perlu digubal bagi menjamin kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan lancar dan menyokong pertimbangan dalam konteks pasaran ekspot yang meleset. Satu daripada langkah-langkah tersebut ialah dasar mengurangkan perbelanjaan awam yang dilancarkan dalam pertengahan tahun Perkembangan pesat ini adalah mencerminkan dasar Kerajaan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pencapaian Dasar Ekonomi Baru.

Author:Zunris Yorisar
Country:Monaco
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):23 July 2007
Pages:260
PDF File Size:15.64 Mb
ePub File Size:16.40 Mb
ISBN:497-1-85623-742-2
Downloads:51944
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikolmaranDasar Pengurangan Beban Kewangan Awam Latarbelakang Kemelesatan ekonomi dunia dalam tahun-tahun dan mula memberi kesan sepenuhnya kepada ekonomi negara dalam suku tahun pertama Dengan itu dasar-dasar ekonomi perlu digubal bagi menjamin kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan lancar dan menyokong pertimbangan dalam konteks pasaran ekspot yang meleset.

Satu daripada langkah-langkah tersebut ialah dasar mengurangkan perbelanjaan awam yang dilancarkan dalam pertengahan tahun Perkembangan pesat ini adalah mencerminkan dasar Kerajaan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pencapaian Dasar Ekonomi Baru. Kedudukan ekonomi yang lembab ini telah menyebabkan defisit yang banyak dalam belanjawan Kerajaan dan dalam akaun semasa imbangan pembayaran.

Objektif Dalam konteks kedudukan ekonomi yang meruncing, dasar awam sewajarnya ditumpukan kepada mengukuhkan asas-asas ekonomi di samping mengawal kadar inflasi dan memperbaiki kedudukan imbangan pembayaran negara. Strategi Pelaksanaan Bagi melaksanakan dasar ini, Kerajaan telah mengkaji semula skop, kekesanan dan faedah-faedah perbelanjaan sektor awam meliputi bukan sahaja perbelanjaan Kerajaan Persekutuan tetapi juga Badan-Badan Berkanun dan Perbadanan-Perbadanan Awam yang dikawal oleh Kerajaan Persekutuan dan negeri.

Agensi-agensi adalah diminta untuk mengkaji balik keperluan-keperluan mereka, keutamaan dan faedah-faedah program-program selaras dengan kedudukan kewangan yang terhad, terutamanya projek-projek pembangunan yang lazimnya melibatkan kandungan impot yang tinggi. Hanya projek-projek yang dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi dan pencapaian matlamat DEB sahaja akan dilaksanakan.

Lanjutan daripada strategi di atas, Kerajaan juga telah membekukan pengisian jawatan-jawatan kosong dan pengambilan kakitangan baru. Jawatan-jawatan awam yang sedia ada juga akan dikaji semula bagi memastikan tidak ada jawatan-jawatan yang bertindihkan dari segi bidang kerja.

Jawatan-jawatan ini jika dimansuhkan tidak akan menjejaskan perkhidmatan awam keseluruhannya. Satu lagi langkah yang diambil untuk mengurangkan perbelanjaan awam ialah pengawalan ke atas agensi-agensi di luar belanjawan memandangkan agensi-agensi tersebut mempunyai pengaruh yang besar kepada kewangan Kerajaan. Selain daripada itu, langkah-langkah bagi memperkemaskan operasi pentadbiran awam merupakan sebahagian daripada strategi perlaksanaan. Satu lagi langkah yang diambil oleh Kerajaan untuk mengurangkan perbelanjaan awam ialah untuk mengswastakan beberapa kegiatan Kerajaan di bawah dasar pengswastaan.

Penutup Sungguhpun ekonomi negara pada masa ini tegap dan stabil, langkah-langkah untuk mengukuhkan kedudukan kewangan awam dan imbangan pembayaran perlu diteruskan. Kawalan ketat ke atas perbelanjaan awam perlu ditekankan.

GIOVANNI SERRI PILI PDF

Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam

Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam Latarbelakang Kemelesatan ekonomi dunia dalam tahun-tahun dan mula memberi kesan sepenuhnya kepada ekonomi negara dalam suku tahun pertama Dengan itu dasar-dasar ekonomi perlu digubal bagi menjamin kegiatan-kegiatan ekonomi berjalan lancar dan menyokong pertimbangan dalam konteks pasaran ekspot yang meleset. Satu daripada langkah-langkah tersebut ialah dasar mengurangkan perbelanjaan awam yang dilancarkan dalam pertengahan tahun Perkembangan pesat ini adalah mencerminkan dasar Kerajaan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan pencapaian Dasar Ekonomi Baru. Kedudukan ekonomi yang lembab ini telah menyebabkan defisit yang banyak dalam belanjawan Kerajaan dan dalam akaun semasa imbangan pembayaran.

ENCYCLOPAEDIA ARCANE NECROMANCY BEYOND THE GRAVE PDF

Konsep Kenegaraan Huraian a Konsep negara b Sistem kerajaan: Kefahaman dan ulasan teks D: Perlembagaan a Takrif dan konsep b Daear Calon hendaklah peka terhadap apa jua perubahan, perkembangan, dan penyesuaian yang berkaitan dengan status, bidang kuasa, dan fungsi dalam hal-hal kenegaraan Malaysia. Bahagian B 25 markah Dua tajuk karangan disiplin sains akan dikemukakan. Dalam sektor ekonomi, sektor kecil pengangkutan dan komunikasi diperuntukkan sebanyak RM Senarai Rujukan Senarai rujukan di bawah ini merupakan panduan sahaja. Assignment Pengajian Am Stpm Documents. Published on Jul View 6. II Segala masalah domestik hendaklah diselesaikan oleh rakyat negara itu sendiri.

Related Articles