KONFLIKTET NDERKOMBETARE PDF

Vetet ketu trajtohet Europa si Union, por duhet theksuar se Europa eshte nje copez e mardhenieve nderkombetare, dhe rrjedhimisht cdo sukses I saj adabtohet ne familjen e madhe nderkombetare. Paraprakisht do te njihemi me konfliktin mosmarrveshjen dhe me zgjidhjen e tij si dy terma kyce qe do te udheheqin kete punim. Konflikti Mosmarrveshja Para se te shqyrtojme menyrat e zgjidhjes se konfliktit ne menyre paqesore ne te Drejten Nderkombetare, duhet te kuptojme se cfar eshte konflikti nderkombetar ne vetvete. Konflikti mund te perkufizohet si nje ndryshim ne perfundimet e arritura te parapelqyera te nje rrethane perpjekjesh per marrveshje.

Author:Vojar Vudokora
Country:Poland
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):1 November 2009
Pages:41
PDF File Size:13.34 Mb
ePub File Size:6.62 Mb
ISBN:342-7-91628-271-4
Downloads:19793
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SakreeVetet ketu trajtohet Europa si Union, por duhet theksuar se Europa eshte nje copez e mardhenieve nderkombetare, dhe rrjedhimisht cdo sukses I saj adabtohet ne familjen e madhe nderkombetare. Paraprakisht do te njihemi me konfliktin mosmarrveshjen dhe me zgjidhjen e tij si dy terma kyce qe do te udheheqin kete punim.

Konflikti Mosmarrveshja Para se te shqyrtojme menyrat e zgjidhjes se konfliktit ne menyre paqesore ne te Drejten Nderkombetare, duhet te kuptojme se cfar eshte konflikti nderkombetar ne vetvete. Konflikti mund te perkufizohet si nje ndryshim ne perfundimet e arritura te parapelqyera te nje rrethane perpjekjesh per marrveshje.

Ne te tilla konflikte te perpjekjeve per marrveshje, shtetet zhvillojne aftesi qe u japin atyre mjete ndikimi per te fituar perfundime me te pershtatshme sesa cmund te kishin fituar pa kete mjet. Per zgjidhjen e konfliktit gjithnje jemi perpara dy rrugeve. Te zgjidhjes se konfliktit ne menyre paqesore ose ne kundershtim me te paren eshte rruga e dyte, lufta. Praktika ka treguar se zgjidhja e konflikteve me menyren e pare, pra zgjidhjen paqesore te tyre, eshte kurdohere rruga me e thjeshte me ekonomike dhe si rrjedhoje me e drejte.

Per disa te tjere nje perfundim I keq. Megjithate ajo qe do te trajtojme ne eshte e kunderta e luftes dhe ne objektin tone do jene menyrat e zgjidhjes se konfliktit ne menyre paqesore, pa dhune, pa lufte metode kjo e mirepranuar nderkombetarisht dhe ne pamje te pare funksionale.

Nje rast I tille ka qene ceshtja nr. Kjo konvente erdhi si nje plotesim qe iu be Konferences se Pare te Paqes per zgjidhjen paqesore te mosmarrveshjeve. Arsyeja se pse ishte e nevojshme kjo konvente del qe ne nenin e saj te pare ku palet shprehin synimin e tyre per te shmangur perdorimin e forces ne mardheniet midis shteteve. Te gjitha aspektet e zgjidhjes paqesore te Mosmarrveshjeve burojne nga kjo konvente dhe ne do ti shqyrtojme me poshte.

Konventa eshte rregullatori me I mire I ndermjetesimit , arbitrazhit, apo funksionimit te Komisioneve Hetimore , dhe kjo nxjerr ne pah rendesine e saj. Zgjidhja e Konfliktit mosmarrveshjes Zhvillimi dhe zbatimi I strategjive paqesore per zgjidhjen e konflikteve, nepermjet perdorimit te formave te tjera te ndikimit te ndryshme nga dhuna, njihet me termin e pergjithshem zgjidhje konflikti.

Kjo metode eshte ne konkurence me metoden e dhunes pothuajse ne te gjitha konfliktet nderkombetare. Shumica e konflikteve te sotme nderkombetare kane nje ose me shume pale ndermjetesuese qe punojne rregullisht per te zgjidhur konfliktet pa dhune. Ndermjetesuesja me e rendesishme ne skenen boterore sot eshte OKB-ja. Megjithate per disa konflikte te tjera rajonale kane ndermjetesuar organizata rajonale , si psh Bashkimi Europian ose Organizata e Shteteve Amerikane.

Ne keto raste ndermjetesues mund te jete nje shtet i caktuar ose edhe nje individ I vecante. Nje president tjeter me nje rol te fuqishem ne ndermjetesim ishte edhe Xhimi Karter, I cili doli si ndermjetesues I konflikteve nderkombetare.

Ai arriti te beje marrveshje ne Korene e Veriut ne lidhje me perhapjen e armeve berthamore, ne Haiti ne lidhje me tranzicionin demokratik, si dhe ne Bosnje e Sudan per armepushim. Ndermjetesimi mund te jete i larmishmem.

ENTHUSIASM MAKES THE DIFFERENCE NORMAN VINCENT PEALE PDF

Konflikti Ndërkombëtar

Shashura But such a konfliktet nderkombetare must be avoided from an ethnic-based interpretation of the EU integration, with the point that in itself the EU is a multinational group, and not as an integration process which is described from Enver Hoxhaj to eliminate the diversities ,onfliktet the space, because a value of EU is diversity Hoxhaj, So, in a globalization context konfliktet nderkombetare international community failed. UNMIK, in close partnership with others, will continue to support economic empowerment initiatives for konfliktet nderkombetare. The main ethnicities are against living to each other; because konfliktet nderkombetare and non-convincement is build in the relations to each other. All the Western Balkan countries are now involved, albeit in different stages, in the process of European and Euro Atlantic integration, and are actively cooperating with each other. The IC took the administration, and build up a culture of not hearing the needs but the ideas, so created the dependency from the IC.

ISO IMMUNISATION RHESUS PDF

Zgjidhja paqësore e mosmarrveshjeve ndërkombëtare

.

KONFLIKTET NDERKOMBETARE PDF

Rusia dhe konfliktet ndërkombëtare

.

AMFPHP TUTORIAL PDF

Konflikti Ndërkombëtar

.

Related Articles