EVAZIONI FISKAL PDF

Pagimi i tatimit nuk i jep t drejt tatimpaguesit t krkoj kundrshrbim t drejtprdrejt. Pagimi tatimor paguhet n mjete monetare dhe rrall her mund t paguhet dhe n natyr. Detyrimin tatimor e kan t gjith personat rezident n territorin e shtetit pa marr parasysh nse jan apo jo shtetas t atij shteti. An accent, click to edit the text Evazioni Fiskal Teme Diplome Manjola Hysa Pergatiti Disa karakteristika t tjera t rndsishme t sistemit tatimor jan: Efektiviteti ekonomik Sistemi tatimor nuk duhet t pengoj efektivitetin e burimeve monetare. Sistemi tatimor duhet t hartohet n at mnyr q t nxis kursimet dhe oferten e punes pa shtrembruar efektivitetin ekonomik. Ky parim prpiqet q t zbatohet me saktsi,n mnyr q sistemi i taksave t ndikoj sa m pak t jet e mundur n sistemin e mimeve dhe te konkurrencs.

Author:Akisida Vudolmaran
Country:Slovenia
Language:English (Spanish)
Genre:Music
Published (Last):7 April 2012
Pages:336
PDF File Size:11.52 Mb
ePub File Size:11.64 Mb
ISBN:747-7-49369-219-2
Downloads:29314
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TolarDisa karakteristika t tjera t rndsishme t sistemit tatimor jan: Efektiviteti ekonomik Sistemi tatimor nuk duhet t pen! Sistemi tatimor duhet t hartohet n at mnyr q t nxis kursimet dhe oferten e punes pa shtrembruar efektivitetin ekonomik. Sistemi tatimor shqiptar prpiqet pr t tatuar ne menyre t barabart sektore te ndryshem dhe te jete i paanshem n lidhje me vendimet e biznesit.

Thjeshtesia administrative Sistemi tatimor duhet t jet i thjesht, d. Parimi i thjeshtsis, sidomos n lidhje me vendet q kalojne n! Elasticiteti ndryshe fleksibiliteti. Sistemi duhet t rea! N mnyr q t nxis kursimet dhe ofertn e puns pa shtrembruar efektivitetin ekonomik. Transparenca politike Sistemi tatimor duhet t jet formuluar n at mnyr q tatimpa! Drejtsia Sistemi tatimor duhet t si! Drejtsia horizontale :Persona t njjt n t! Drejtsia vertikale :Sipas drejtsis vertikale duhet mbajtur parasysh se disa jan n kushte t pa!

Ne Shqiperi administrimi i tatimeve dhe taksave behet n! Evazioni Fiskal Teme Diplome 2endoj se lufta ndaj evazionit fiskal si nje n! Pikerisht, prezenca e ketij fenomeni dhe masa e perhapjes se tij, natyrisht cojne ne reduktimin e te ardhurave tatimore. Per karakterin juridik te tyre ne rast te mos derdhjes ne masen e plote dhe ne afat te detyrimit tatimor n! Per kete kryetari i de!

Dnimet administrative Per shkeljen e dispozitave te le! Ne cdo rast denimet administrative konsiderohen pjese e pandare e detyrimit tatimor te tatimpa!

Ne kete rast or! Pasi ka ndodhur kjo per tatimpa! Por pervec zbatimeve korrekte te li! Po t shikojme pa! Nje arsye tjeter e shfaqies se korruptimit eshte rekrutimi ne pune i individeve, qe kane man! Njera do te ishte qe te shikoheshin rezultatet e kontrollit me nje fare shkallezimi te mundshem per penalizimin e inspektoreve nese pas rishikimit te aktit te inspektimit! Evazioni Fiskal Teme Diplome Manjola Hysa Pergatiti Ndersa tjetra do te ishte shtrirja e standatreve te kontrollit deri ne ate mase sa evazioni nuk do te sillte perfitime dhe do te korruptohej inspektori.

Por nese! Problemi i administrates tatimore eshte ai i hartimit te nje mekanizmi optimal, ku cdo pjese e tij te jete nje skeme. Ne kuadrin e nderthurjes se li! Ne hartimin e politikes jane marre parasysh sisteme tatimore te vendeve te zhvilluara, por duke marre ne konsiderate edhe vecorite e proceseve te zhvillimit te vendeve pak te zhvilluar - si vendet e bllokut lindor ish komuniste. Stimujt tatimore -e! Stimulimi perdoret per nxitjen e investimeve te huaja ose te brendshme, per te menjanuar rrezikshmerine e investimit, si dhe per te rritur vellimin e shpejtuar ne realizimin e tyre.

Ne vendin tone, perjashtimi ose lehtesimi n! Ndikimi i nje politike te tille duhet konsideruar si subvencion shteteror, qe ka ndikuar ne te ardhurat dhe ne nivelin e jeteses.

Ne le! Ne te! Numri i madh i bizneseve te vo! Per me teper kostot e mbledhjes se tatimeve, jane te larta per bizneset e vo! Prezantimi i pro"edures se re! Numri i tatimpa! Si rezultat eshte i nevojshem jo vetem permiresimi i stafit ne kuptimin cilesor, por edhe eficenca e punes se administrates tatimore per te mbledhur tatimet, ne kushtet kur dobesia e sistemit bankar dhe perdorimi shume i madh i pa!

Ne kushtet kur xhiro tatimore n!

CHS NC2 REVIEWER 2013 PDF

Evazioni fiskal, ne shenjester tregu i hidrokarbureve

.

FRANK GAMBALE CHOPBUILDER PDF

Miliona euro evazion fiskal në veri

.

BERNARD WERBER LE PAPILLON DES TOILES PDF

122025153 Teme Diplome Evazioni Fiskal

.

CHRONICLES OF ATHAS PDF

Mbi 80% evazioni fiskal në veri të Kosovës

.

Related Articles